Okolice Wisły

Odznaka GOT

Górska Odznaka Turystyczna PTTK

Odznaka GOTGórska Odznaka Turystyczna stanowi potwierdzenie umiejętności i doświadczenia turysty górskiego. Jest symbolem zamiłowania do gór i ciągłego poznawania świata – szczególnie tego opisywanego zwykle za pomocą szlaków, poziomic na mapie i metrów nad poziomem morza. GOT jest manifestacją szczególnego trybu życia: wielogodzinnych górskich wędrówek, bliskiego kontaktu z naturą, chwil refleksji, wysiłku i satysfakcji. Odznaka jest też pewną materialną nagrodą oraz narzędziem propagowania turystyki górskiej.

Książeczka GOTGórską Odznakę Turystyczną zdobywa się poprzez odbywanie pieszych wycieczek szlakami turystycznymi na terenie gór polskich i potwierdzanie tego pieczątkami przybijanymi w „Książeczkach GOT PTTK”. Pieczątki znajdują się w schroniskach, domach turysty, stacjach turystycznych i innych obiektach noclegowych. Jeśli w danej miejscowości nie ma żadnego obiektu turystycznego dysponującego pieczątką, można podbić pieczątkę innej instytucji – np. Urzędu Gminy, Domu Kultury, Izby Regionalnej, muzeum, a w ostateczności nawet sklepu. Chodzi o potwierdzenie obecności w danym miejscu. Wykaz tras wraz z ilością punktów do zdobycia oraz Regulamin GOT znaleźć można w książce* wydawanej przez PTTK (do nabycia w oddziałach PTTK i schroniskach, podobnie jak książeczki do zbierania pieczątek).

Istnieje kilka stopni GOT: popularna, mała brązowa, mała srebrna, mała złota, duża srebrna, duża złota oraz specjalna: „za wytrwałość”. Zdobywa się je w różnych kategoriach, a ilość punktów niezbędną dla zdobycia odznaki w danej kategorii prezentuje poniższa tabela:
Punktacja GOT
Przeciętnej długości wycieczka w Beskidzie Śląskim umożliwia zdobycie kilkunastu punktów. Dłuższe wycieczki dają 20-30 pkt.
Odznaki „duże” i „za wytrwałość” zdobywa się nieco inaczej – szczegółowe informacje znaleźć można w serwisie internetowym PTTK oraz we wspomnianej już książce PTTK zawierającej wykaz punktowanych tras i Regulamin GOT.

Górska Odznaka Turystyczna (GOT) jest jedną z najstarszych polskich odznak turystycznych. Została powołana do życia już w roku 1935 przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie – jako Górska Odznaka Turystyczna PTT. W 1950 r. doszło do połączenia PTT i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, które utworzyły Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK). Od tego czasu odznaka nosi nazwę GOT PTTK.

Gorąco zachęcamy Was do podbijania pieczątek, zbierania punktów i zdobywania kolejnych stopni GOT!

*) „Górska Odznaka Turystyczna PTTK. Odznaki Narciarskie PTTK. Regulaminy. Trasy punktowane”, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 2006. W tekście wykorzystaliśmy informacje zawarte w niniejszej książce.