Okolice Brennej

Przystanie wodne

Przystań wodna w Leśnicy

Przystań położona jest około 3,5 km od centrum Brennej, w dolinie potoku Leśnica. Od zachodu otacza ją pasmo Orłowej (813 m n.p.m.) oraz Beskidka (700 m n.p.m.), a od wschodu pasmo Starego Gronia (790 m n.p.m.).

Przystań w Brennej - Leśnicy
Przystań w Brennej - Leśnicy

Zaporę wybudowano w 1940 roku, po wielkiej powodzi, która wyrządziła wiele szkód materialnych. Podczas budowy odkryto srebrne monety pochodzące z XVI w., co pozwoliło historykom wysunąć dwie hipotezy. Pierwsza z nich zakłada, że w średniowieczu przebiegał tędy szlak handlowy. Druga głosi, że w dolinie mieszkał bogaty kupiec. Niestety, żadna z hipotez nie została naukowo potwierdzona.
Obecnie akwen służy głównie turystom. W okresie od maja do września można tu wypożyczać rowery wodne oraz kajaki. W pobliżu znajduje się pole namiotowe oraz punkty gastronomiczne.

Przystań wodna w Dolinie Hołcyny

Przystań znajduje się 1,5 km od centrum Brennej, w dolinie potoku Hołcyna. Prowadzi do niej droga asfaltowa, którą biegnie niebieski szlak turystyczny. Przystań położona jest na wysokości około 450 m n.p.m. Od zachodu otacza ją pasmo Starego Gronia (790 m n.p.m.), a od wschodu pasmo Kotarza (974 m n.p.m.).

Przystań w Dolinie Hołcyny
Przystań w Dolinie Hołcyny

Zaporę, która początkowo miała pełnić funkcję przeciwpowodziową, zbudowano w 1962 roku. Jej długość wynosi 80 m, a wysokość progu 5 m. Średnia głębokość zbiornika wodnego to około 1 m.
Przystań czynna jest od maja do września. Można wypożyczać rowery wodne oraz kajaki. Niedaleko znajduje się też restauracja i bar.